Новини

О Б Я В Л Е Н И Е СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИЗАНТ“

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИЗАНТ“ В СРУКТУРАТА НА МБАЛ „СКИН СИСТЕМС“ ЕООД, ОТКРИТ СЪС ЗАПОВЕД № 108/12.12. 2022Г. НА УПРАВИТЕЛЯ НА  МБАЛ „СКИН СИСТЕМС“ ЕООД

 

 

1.    Д-р Алиса Христова;

2.    Д-р Джена Димитрова Андонова;

3.    Д-р Николай Валентинов Вълков.

 

 

Събеседването с допуснатите до участие кандидати ще се проведе в едномесечен срок до 23.02.2023г., в сградата на МБАЛ „Скин системс“ ЕООД. Финалното интервю с кандидата/ите ще се проведе до 27.02.2023г. в МБАЛ „Скин системс“ ЕООД от назначена за целта Комисия  за провеждане на конкурса (по чл. 94 от КТ). Резултатите от конкурса да бъдат съобщени на участника, в тридневен срок от провеждането му.

Назад към новините

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки"

Вижте повече OK