Новини

О Б Я В Л Е Н И Е

МБАЛ “СКИН СИСТЕМС” ЕООД, на основание чл.17, ал.1 от Наредба №1/22.01.2015г., за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и чл.90 от Кодекса на труда,

ОБЯВЯВА

Свободни  длъжности за ”лекар-специализант“ за специалност „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“ -  2  места

  

Кандидатите трябва да представят следните документи:

 1. Заявление за участие в конкурса – по образец съгласно приложение № 3 от Правилата
 2. Мотивационно писмо
 3. Автобиография – европейски формат
 4. Диплома за завършено висше образование,включително и приложение - копие
 5. Актуално удостоверение за членство в БЛС – оригинал

6.Декларация за липса на несъвместимост- по образец съгласно приложение № 4 от Правилата

 

Конкурсът ще се осъществи на три етапа:

 1. Комисия,определена със заповед на управителя ще направи подбор на документи;
 2. На сайта на лечебното заведение ще бъдат обявени датите и имената на допуснатите до събеседване кандидати;
 3. Комисията, провела събеседването ще обяви кандидатите, допуснати до финално интервю с Управителя на МБАЛ “СКИН СИСТЕМС” ЕООД.

 

Телефон за допълнителна информация: 0894441080

 

При следните условия:

 • място на работа – МБАЛ “СКИН СИСТЕМС” ЕООД;

Изисквания за длъжността: Изискванията за заемане на длъжността са следните:

 

 • завършено висше образование по медицина;
 • членство в БЛС

.

Подаване на документите:

 1. Документите се подават лично от кандидатите или от упълномощено от тях лице, което представи изрично нотариално заверено пълномощно;
 2. Документите се подават в МБАЛ “СКИН СИСТЕМС” ЕООД, на адрес: с. Доганово, община Елин Пелин, ул. „Първа“ № 32 до 15.30 часа на 13.01.2023 г;
 3. Изискуемите документи се поставят в запечатан непрозрачен плик, надписан както следва:
 • подател: име и фамилия на кандидата и адрес за кореспонденция;
 • получател: МБАЛ “СКИН СИСТЕМС” ЕООД, с. Доганово, община Елин Пелин, ул. „Първа“ № 32, „За участие в конкурс за назначаване на нови специализанти за специалност „Пластично-възстановителна и естетична хирургия ”.
 1. При подаване на документите на всеки кандидат се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

 

В срок до 15.30 часа на 13.12.2023 г. кандидатите за участие в конкурса по тяхно писмено искане могат да получат информация относно дейността и структурата на лечебното заведение от МБАЛ “СКИН СИСТЕМС” ЕООД, на адрес: с. Доганово, община Елин Пелин, ул. „Първа“ № 32.

Назад към новините

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки"

Вижте повече OK