Отделение по физикална и рехабилитационна медицина

Отделението по физикална и рехабилитационна медицина (ОФРМ) на МБАЛ „Скин Системс ЕООД“ е оборудвано с апаратура и отговаря на изискванията на медицинския стандарт на специалността „Физикална и рехабилитационна медицина“ за 2-ро ниво на компетентност. В отделението работят двама лекари.

Отделението е акредитирано с много добра оценка от МЗ.

В отделението се осъществява лечебно-профилактична дейност в три направления:

  • на пациенти, приети за лечение по клинични пътеки по физикална и рехабилитационна медицина в стационара на болницата;
  • на всички стационарно болни в отделенията по хирургия, пластично -възстановителна хирургия и ортопедия и травматология.
  • на платени пациенти

ОФРМ разполага с 5 легла за лежащо болни в стационара. Приемат се за лечение пациенти по следните клинични пътеки: № 260-Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа; № 262-Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система; № 263-Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система; № 264-Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и следоперативни интервенции; № 265-Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат.

На пациентите, приети в стационара по съответните клинични пътеки се провежда терапия с различни средства на рехабилитацията: електролечение с ниско- и средночестотни токове; електродиагностика и електростимулации; светлолечение с ултравиолетови, инфрачервени и видими лъчи; ултразвукова терапия; магнитотерапия; лазертерапия; термотерапия; криотерапия; хидротерапия; инхалаторна терапия; кинезитерапия.

Лечебно-профилактичната дейност на ОФРМ обхваща и всички болни в хирургичните отделения на болницата, на които се провеждат процедури с оглед ранна профилактика на следоперативни усложнения: хипостатични белодробни усложнения; декубитуси; кардио-циркулаторни усложнения; хипокинетична мускулна хипотрофия; контрактури. При необходимост се назначават и апаратни процедури при леглото на болния: ТЕНС (транскутанна електро-нервна стимулация) при болки; фототерапия; лазертерапия; инхалаторна терапия и др. Процедурите на пациентите се провеждат неколкократно в един ден, ежедневно и без прекъсване в почивните дни.

Назад

Началник отделение

Д-р Едмонд Тодоров Михайлов    

Роден е в гр.София  през 1947 г.

Завършва медицина във ВМИ – София през 1972 г.

От 1973 г. до 1977 г. работи като терапевт в Окръжна болница – гр. Сливен, а през 1977 г. в Първа градска болница – София.
През 1977 г. е избран за редовен асистент в Катедрата по физиотерапия и рехабилитация на Медицинска академия – София. През 1981 г. е престепенуван в старши асистент, а през 1985 г. – в главен асистент. 

От 1977 г. до 2010 г. е преподавател на студенти по „Медицина“ и на лекари по линия на „Следдипломно образование“. Участвал е с доклади в наши и чужди научни конгреси, симпозиуми и конференции.
От 2011 г.  работи в „МБАЛ „Скин Системс“ - началник отделение по физикална и рехабилитационна медицина. 
Има две специалности – „Вътрешни болести“ и „Физикална и рехабилитационна медицина“.

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки"

Вижте повече OK